Η καταγραφή του μικροτσίπ είναι υποχρέωση (κάθηκον) Γάτα ράτσας Tabby

Η καταγραφή του μικροτσίπ είναι υποχρέωση (κάθηκον)

Μοντέλο: i-katagraf-toy-mikrotsp-enai-ypochrosi-kthikon-gta-rtsa-tabby

ID προϊόντος: 298789

Η καταγραφή του μικροτσίπ είναι υποχρέωση (κάθηκον) Γάτα ράτσας Tabby

Το μικροτσίπ είναι μια συσκευή που περιέχει την πληροφορία σε μορφή μοναδικού κωδικού που περιέχει κάποιους αριθμούς (στάνταρ FDX-B ή HDX), αλλά δεν περιέχει καμία καταγεγραμμένη πληροφορία για τον ιδιοκτήτη ούτε τα στοιχεία του ζώου. Τότε, το μικροτσίπ, για να εκτελέσει τις λειτουργίες του της επισήμανσης ενός ζώου, αναγκαία είναι η καταγραφή του ζώου, το οποίο το έχει, στη βάση μαζί με όλα τα στοιχεία του ζώου και του ιδιοκτήτη του. Τότε, αν το ζώο σας Γάτα ράτσας Tabby επισημανθεί με αυτό τον τρόπο, γίνεται να καταγράψετε πολύ γρήγορα τον αριθμό του μικροτσίπ που του εμφυτεύθηκε στην εθνική βάση ζώων. Δώστε τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες σε περίπτωση εξαφάνισης θα επιτρέψουν τη γρήγορη εύρεση σας ως ιδιοκτήτη και θα διευκολύνουν την επιστροφή του ζώου στο σπίτι του. Θυμηθείτε ότι μόνο η καταγραφή του αριθμού του μικροτσίπ θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του ζώου σε περίπτωση εξαφάνισης και εύρεσής του. Το μη καταγεγραμμένο μικροτσίπ είναι απλώς μια άχρηστη συσκευή που δεν βοηθάει στην εύρεση του ζώου καθόλου.

Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε στην ιστοσελίδα www.worldpetnet.com

NEWSLETTER