Registrace mikročipu je povinná (nezbytná) pro plemeno kočka British Longhair

Registrace mikročipu je povinná (nezbytná)

Model: registrace-mikrocipu-je-povinna-nezbytna-pro-plemeno-kocka-british-longhair

ID product: 149947

Registrace mikročipu je povinná (nezbytná) pro plemeno British Longhair

Mikročip je zařízení, které obsahuje informaci v podobě unikátního kódu, který se skládá z několika čísel (standard FDX-B nebo HDX), avšak nejsou v něm uloženy žádné informace o majiteli ani jiné údaje o zvířeti. Aby čip splnil svou funkci identifikátoru označeného zvířete, je nutné zvíře, které je ním označeno, zaregistrovat v registru se všemi údaji zvířete a jeho majitele. Pokud jste tedy svého mazlíčka plemene kočka British Longhair nechali označit tímto způsobem, co nejrychleji zaregistrujte číslo mikročipu, který mu byl implantován, v národním registru zvířat. Uveďte potřebné informace, které v případě ztráty umožní rychlé nalezení Vás, tedy majitele, a umožní návrat domácího mazlíčka domů. Nezapomeňte, že pouze registrace čísla mikročipu umožní v případě zmizení a nalezení zvířete jeho identifikaci. Nezaregistrovaný mikročip je pouze zbytečné zařízení, které nijak nepomůže při nalezení zvířete.

Další informace najdete na stránkách www.worldpetnet.com

NEWSLETTER